Terug naar Inzichten

Total Cost of Ownership

Kost doorheen de gehele levensduurcyclus

Sabcobel_fotoshoot projecten_154

Waar de ene de wenkbrauwen fronst, knikt de andere meteen instemmend. Binnen enkele ogenblikken behoort u ongetwijfeld tot de tweede groep. De TCO geeft uw bedrijf een holistische kijk op de kost van bezit van materialen doorheen de gehele levensduurcyclus. Ze kijkt daarbij dus niet alleen naar de initiële aanschafwaarde, maar neemt ook o.m. de onderhoudskost, energie-efficiëntie, training voor het gebruik of slijtage van onderdelen mee in rekening.

Voor de koelingsindustrie in het bijzonder komen daar ook parameters als ‘koelingskost’ of ‘gebruik restwarmte’ bij kijken. We selecteerden enkele relevante aandachtspunten voor u.

CO2 versus NH3

Al in de eerste ontwerpfase kan u een stevige impact op de TCO hebben. Welke koelmiddelen uw installatie gebruikt, bepaalt namelijk op de lange termijn hoeveel budget naar onderhoud en energie gaat. Hier maakt u een afweging tussen de initiële investeringskost versus het rendement nadien, welke in beide gevallen hoger uitvallen voor een koelinstallatie met ammoniak (NH3) als koudemiddel.

Sabcobel ervaart dat het toepassingsgebied veel wijsheid brengt in de keuze van koelmiddel. Heeft u nood aan middelgrote tot grote koelvermogens bij lage temperaturen, dan leunt u best richting NH3. Heeft u daarentegen een eerder klein koelvermogen, dan lonkt CO2 om uw TCO in te perken. Zeker indien uw installatie hoge temperaturen genereert en warmteterugwinning gewenst is, is de keuze voor CO2 de enige juiste.

Sturing op maat

Elke installatie is anders en vraagt om een unieke sturing. De standaard bedrijfsinstellingen maken plaats voor de inzichten en parameters van Sabcobel. Dit doen we door middel van een op maat uitgebouwde PLC (Programmable Logistic Controller), ingedeeld in Remote Input/Output (RIO)-componenten en configureerbare regelaars. Het zijn deze laatsten die de gehele koelinstallatie aansturen. Vanop afstand kan Sabcobel verbruikers als motoren, kleppen en pompen opvolgen, maar ook temperatuursensoren en drukopnemers uitlezen.

Stellen we aan de hand van onze data vast dat bijsturing nodig is, dan zullen we daar meteen naar handelen. Door onze klantgerichte instellingen en nauwe opvolging, zal uw koelinstallatie steeds de hoogst haalbare rendementen nastreven.

Ook de plaatsing van de installatie kan een invloed hebben op de TCO. Zo zal de keuze voor meerdere gedecentraliseerde RIO-componenten besparen op kabelinfrastructuur, maar mogelijks meer tijd/geld vragen om service ter plaatse te komen uitvoeren. Een meer gecentraliseerde uitvoering zal dan weer leiden tot een snellere bediening, gezien wordt vermeden dat technici van de ene naar de andere component moeten hollen.

Onderhoudscontract

Onderdelen kunnen uiteraard slijten. Zodra de installatie in werking treedt, voeren wij dan ook geregeld onderhoudswerken uit. Dit doen we op basis van een onderhoudscontract tussen de klant en Sabcobel. De onderhoudskost is uiteraard een onderdeel van de TCO, maar dit onderhoud heeft tegelijk ook een positieve impact op andere aspecten van de levensduurcyclus. Ook hier zet de PLC ons aan om al dan niet een onderhoud uit te voeren.

In dat kader denkt Sabcobel in termen van circulaire economie. Onderdelen dienen eenvoudig demonteerbaar te zijn, wat de kost voor een ingreep (en de impact op uw installatie) tot een minimum beperkt. In de keuze van onze leveranciers en apparaturen zijn we bovendien – in tegenstelling tot onze concurrenten – niet gebonden aan bepaalde merken. Enkel de meest duurzame installaties trekken onze aandacht.

U vraagt zich af wanneer we voor het laatst een onderhoud of parameter-check uitvoerden, dan wel onderdelen hebben vervangen? Dat kan u als klant allemaal in het klantenportaal van Climapulse terugvinden. Transparantie troef.

Terugverdientijd voor Installatie van 1000 kw

Energie-audit

Soms is de conclusie van een kosten-baten analyse rond TCO dat u met de huidige installatie nog best OK zit, maar de efficiëntie wel kan opgekrikt worden. Daarom voert Sabcobel periodiek metingen uit om de energiebalans van de installaties weer in evenwicht te brengen.

Enkele mogelijke suggesties tot optimalisatie

• Ontdooien of opwarmen met restwarmte
• Gebruik warmtenetten
• Gebruik natuurlijke koelmiddelen (NH3, CO2)
• Gebruik data uit het PLC om de installatie efficiënter te laten draaien
• Peaksaving: verbruikspieken afvlakken en energie besparen

Met een potentiële besparing van 5% op de kosten, is dergelijke audit dus geen overbodige luxe.

Ken je geïnteresseerden?

Deel dit artikel met een vriend(in).

Get in touch!

Ook geïntrigeerd door dit inzicht? Ontdek wat de mogelijkheden zijn voor uw koeling. Maak uw afspraak met een van onze experten.

Contact us
Contact
Sabcobel maakt gebruik van cookies. Door de website te blijven gebruiken gaat u akkoord met ons privacy beleid. Ik ga akkoord Meer info?